An All Maithili Magazine -  Maithili Darpan is a maithili magazine published from mumbai it features content about mithila.
  • Maithili Darpan magazine  is an all family magazine by the Maithils and for Mithila. In addition Maithili Darpan is published from Mumbai every month. It Showcase articles, news, poems, astrological predictions and a variety of interesting topics in Maithili.

Recent Posts

अधूरा स्वप्न

Krishna kumar jha Anveshak

कविता काल वेगसँ चलय निरन्तर हमहूँ सँगमे गमन करै छी। मन्द-मन्द गति चलैत जीवन किछु मनोरथ कहि रहल छी।।१।। बाँकी अछि किछु कर्ज चुकाएब किछु फर्ज निभाएब अछि बाँकी। व्यथा मेटाएब आवश्यक किछु किछु प्रथा चलाएब अछि बाँकी।।२।। निर्गत अछि जीवन निरन्तर किछु रुसल किछु पाछू छूटल। सम्बन्ध किछु बनि …

Read More »